לימודי משפטים

לימודי משפטים

מקצוע ערכית הדין הינו מקצוע הקיים עוד מראשית ההיסטוריה, מאז ומעולם נזקקו בני אדם לסיוע בהגנה על חפותם או בתביעת מי שחייב להם. אם כי תפקידו של עורך דין אינו מסתכם בזאת, עורך דין משמש כעורך תנאים וחוזים בין חברות ותאגידים, מיישב סכסוכים, אם במישור עסקי, אם במישור פרטי וכן הלאה וכן הלאה, מקצוע המשפטים הינו ענף וחולש על כל תחומי החיים. באם רצונך לדעת ולחקור עוד, באם חשקה נפשך בתואר הנכסף עורך דין, ודאי תרצה להתעניין בלימודי משפטים. 

איך תהיה עורך דין:

בכדי לקבל הסמכה ורישיון לעריכת דין ולהיות מסוגלים לייצג אדם או גוף בפני מערכת המשפט בישראל יש ללמוד לימודי משפטים לתואר ראשון ll.b לערוך שנת התמחות במשרד עורכי דין, המכונה בפי עם סטאז' וכמובן לעבור את מבחני לשכת עורכי הדין מטעם המדינה.

לימודי משפטים כוללים את לימודם של הנושאים הבאים:

משפט מסחרי: מתייחס לפן הכלכלי שבעריכת דין כעורכי חוזים והסכמים בין תאגידים וחברות ובתוך החברות עצמן, התקשרויות שונות בין גופים במשק ונושאים פיננסיים אחרים. משפט פלילי: מתייחס לעברות על החוק ביחס למערכת המשפט והצדק הן מצד הקטגוריה, הן מצד הסנגוריה. משפט אזרחי: מתייחס להתקשרויות והסדרת קשרים שבין אנשים פרטיים. ומשפט בינלאומי: מתייחס לקשרים מפטיים בין מדינות.

תנאי קבלה:
לימודי משפטים הם מהקשים להתקבל אליהם ברמת האוניברסיטאות, אם כי מכללות רבות מציעות תנאי סף גבוהים יותר, תנאי הקבלה כוללים שכלול של ציוני הבגרות, ציון הפסיכומטרי ולעתים אף ראיון אישי.

שכר לימוד:
שכר הלימוד אף הוא משתנה ומתחלק בין האוניברסיטאות למכללות, כאשר האוניברסיטאות שומרות על שכר לימוד הוגן המוכתב על פי המדינה בסדר גודל של כעשרת אלפים שקלים ובמכללות הפרטיות יכול לנסוק מחיר שכר הלימוד עד לכ מאה אלף שקלים, מכללות איזוטריות בפריפריה יגבו שכר לימוד נמוך יותר.

מלגות:
לימודי משפטים לסטודנטים מעוטי יכולת ו/או מצטיינים זכאים לקבלת מלגות. מגוון המלגות הינו רחב ולקבלת כל מלגה ישנם קריטריונים שוניםן, חלקם דורשים התנדבות ומעורבות חברתית, חלקן רקע סוציו אקונומי נמוך וחלקן ממוצע ציונים גבוה.

Sorry, comments are closed for this post.