איך בוחרים קורס פסיכומטרי

איך בוחרים קורס פסיכומטרי

מעבר הבחינה הפסכיכומטרית בהצלחה מהווה בעיני רבים אתגר לא פשוט. עקב כך, חלק לא מבוטל של נרשמים לבחינה עוברים קורס הכנה טרם הבחינה עצמה. כיצד יוכל הניגש לבחינה לבחור את המכון המתאים לו מבין רבים? איך לבחור קורס פסיכומטרי מבין כל מכוני הפסיכומטרי הקיימים בשוק? מטרת הקורס היא להכין את הנבחן לבחינה ומשום כך ישנם משתנים רבים המתאימים לכל אינדיבידואל. אולם לדידי קיימים מספר משתנים אשר רלוונטים וחשובים לכל הניגשים המחפשים מכון לקורס הכנה ועליהם אדון כעת.

מקובל לחשוב כי ככל שהמכון גדול ומפורסם יותר, הוא טוב יותר. אינני חושב שזה נכון בהכרח, לדעתי לנתונים כמו כמות התלמידים בקורס יש משקל גדול יותר בבחירת קורס מתאים. כיתה קטנה מאפשרת יחס אישי של המדריך. ככל שהכיתה תהיה גדולה יותר, כך המדריך יתקשה לעזור לפרטים המתקשים בשאלות מסוימות במהלך השיעור. בנוסף, בכיתות קטנות תתאפשר חלוקה מדויקת יותר על פי רמות וכך יצטמצמו המקרים בהם חלק ניכר מהכיתה מפסיד בגלל הבדלי הרמה. תלמיד חזק בכיתה בה ישנם תלמידים חלשים ממנו, עלול להרגיש כי קצת הלימוד לא מאפשר לו להגיע למקסימות שלו. גם לתמיד המתקשה, כיתה בה ישנם תלמידים חזקים ממנו עלולה להוביל אותו לתסכול.

יש לשקול משתנה נוסף- נסיון המדריך בהוראה ובתחום הבחינה הפסיכומטרית בפרט. ניתן לקבוע כי ככל שהמדריך יהיה ותיק יותר ומנוסה יותר, כך ידע להסביר בצורה טובה יותר את הנושאים הנלמדים. כמו כן, כל שניסיונו בתחום יהיה עשיר יותר, כך ידע להתמודד עם שאלות בצורה טובה ומהירה יותר, והרי מהירות כידוע היא חלק מרכזי מהבחינה.

אלו הם השיקולים העיקריים אשר נוגעים, לדעתי, לכלל אוכלוסית הנבחנים כאשר צריך לבחור קורס פסיכומטרי. כמובן שיש להתחשב בשיקולים אינדיבידואלים כמו מיקום המוסד ביחס למקום המגורים ועלות הקורס אל מול היכולת הכלכלית של הנבחן. למעוניינים: קורס פסיכומטרי בתל אביב

Sorry, comments are closed for this post.